НАЧАЛО
ЗА НАС
ДЕЙНОСТ
ПОРТФОЛИО
КОНТАКТИ
 
За нас
 

"Стефани - Алексиева" ЕООД води началото си от 1993 година. Фирмата е вписана в търговския регистър на Русенския окръжен съд от 06.10.1993 г., ф.д. N1969/1993г.Собствеността е 100% частна а управител е Стефанка Петрова Алексиева.

Фирмата е акредитирана и упълномощена за лице за контрол от вид "С" от БСДС с регистрационен номер 027 от 25.07.2005г. по БДС EN ISO/IEC 17020. Ежегодно фирмата се проверява от органа който я е акредитирал.

Управленски екип:

Лабораторията се ръководи от инж. Коце Григоров Григоров, завършил в Москва Висшето си образование, със специалност "Вентилационни и климатични инсталации и хладилна техника". Стажът по специалността му е 13 години,

Отговорник по качеството е инж. Красимир Сретенов, завършил ВИММЕСС гр. Русе. Има 13 години стаж по специалността.

Инж. Димитър Станев Димитров , завършил НВВУ "Г. Бенковски" работи като експерт измерител във фирмата от 3 години.

Магистър Преслава Красимирова Алексиева завършила американския КУКС институт, специалност бизнес администрация, работи във фирмата като офис - мениджър.

 

©2010 Pressyd Co. All rights reserved