НАЧАЛО
ЗА НАС
ДЕЙНОСТ
ПОРТФОЛИО
КОНТАКТИ
 
НОВО!
Пакет "Вентилацията Работи" осветително тяло и самозалепващи се стикери изработени съгласно изискванията на обнародваните през 2010 г. "Закон за здравето" и "Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места".
За поръчки тел: 0885670295
Добре дошли при нас
Дейност
 

Замерване ,настройка проектиране и контрол на ефективността на вентилационни инсталации и замерване на факторите на работната среда.

Цели
- отлично качество
- системно подновяване на апаратурата
- коректни бизнес отношения с партньорите
- увеличаване доверието към фирмата
Гаранции
Фирмата поема гаранции пред клиентите си за перфектна настройка и документация на замерените инсталации, както и замерването на факторите на работната среда.
Контрол по качеството
Фирмата е акредитирана и упълномощена за лице за контрол от вид “С” от БДС.
©2010 Pressyd Co. All rights reserved