НАЧАЛО
ЗА НАС
ДЕЙНОСТ
ПОРТФОЛИО
КОНТАКТИ
 
Дейност
 

Основната дейност на фирмата е замерване ,настройка, проектиране и контрол на ефективността на вентилационни инсталации и замерване на факторите на работната среда.

Контрол на ефективност на климатични и вентилационни инсталации и настройка на същите по:

- налягане на въздушен поток - динамични , статично , пълно.

- температура

- влажност

- скорост на движение на въздушен поток

Фактори на работната среда във всички сектори:

- контрол на осветеност

- контрол на микроклимат - температура, относителна влажност, скорост на движение на въздуха

- контрол на шум

- контрол на вибрации

Фирмата разполага с микроманометри, анемометри, луксомери, влагомери, шумомери, оборотомери, термометри.

©2006 Pressyd Co. All rights reserved